Eļļas meklēšana pēc automašīnas markas

 

 

Par mums

Par Mums

XADO  ir pasaule vieniga automasinu, mezglu un mehanismu remonta  tehnologija bez to demontesanas, kas dod iespeju tos atjaunot ekspluatacijas rezima. XADO NANOTEHNOLOGIJAS butiba un svarigaka sastavdala ir REVITALIZACIJAS atklasana, kura ir ne tikai pilniba mainijusi cilveka prieksstatus par remontu ta tradicionalaja izpratne, bet ari atklajusi jaunas automasinu un mehanismu ekspluatacijas iespejas.Vardu „revitalizacija” (no latinu val. ”vita” – dziviba, dzive) burtiski varetu tulkot ka „dzivibas atgriesanu, atdosanu”. Revitalizacijas ka paradibas atklajuma pamats ir unikali fiziski – kimiski procesi, kuri  noteiktos apstaklos var notikt berzes zona. Isuma butiba ir sada.Mehanisma darbibas laika berzes virsmu paros rodas slodze. Parslodzes gadijumos izdalas lieka energija, kas iedarbojas iznicinosi. Tacu ja berzes zona tiek ievietots unikals celtniecibas materials – revitalizants, tad parslodzes zona tiek raditi tadi apstakli, kuru ietekme energetiski izdevigak ir radit jauno, nevis iznicinat veco, t.i., „minus” zime mainas uz „plus”, iznicinosa energija parversas radisanas energija!

Ka parasti notiek nolietosanas?

Zimejuma ir shematiski attelots defekts, kas radies viena no berzes virsmam. Saja gadijuma ta ir skramba (skersgriezuma), kas radusies gar virsmu kustibas  asi.

Apraksts: https://www.atomicoil.com/image/zona_izn.jpgPieversiet uzmanibu: izcelta zona(1) — ir anomalas virsmas aktivitates zona. Seit metala atomiem ir nekompenseta dubultsaikne; tadus atomus, ja tiek pielietots speks, var viegli „sakert”, „sasupot” un atraut no matricas.Iedomajieties koku, kas aug kraujas mala. Udens un veja ietekme augsne pamazam tiek iznicinata un saknes tiek atkailinatas. Koks vairs nav tik ciesi saistits ar zemi un stipraka veja brazma to viegli var izraut no augsnes.Loti vienkarsota veida tads pats process notiek pie virsmas nolietosanas. Atomi viegli atdalas, sabrukums progrese. Vel vairak, parslodzu ietekme var atdalities veselas atomu gimenes – klasteri. Iestajas katastrofala nolietosanas.Ta ir bijis vienmer – lidz REVITALIZACIJAS ka paradibas atklasanai, kad zinatnieki atklaja, ka ir iespejams sabrukuma procesu pagriezt preteja virziena un atjaunot nolietotu virsmu! Izradijas, ka ir iespejams radit tadus apstaklus, kad detalas svars un apjoms atjaunojas sakotnejos izmeros.Lai veidotos tik labveligi apstakli, berzes zona jaievieto speciali sintezeta viela – revitalizants XADO (2). Ta sastava ir nakamas virsmas celtniecibas materials un unikals energetisks aktivizetajs, kas lauj lieko berzes energiju novirzit  uz jauna kristaliska rezga – jaunas virsmas radisanu.

Kur sakas revitalizacija? 
Ka notiek virsmas „augsana”?

Revitalizacija sakas parslodzes zona (vislielaka nolietojuma zona), ta ka tiesi seit ir pietiekami liekas energijas jauna procesa sakumam un metala atomiem ir vislielakais brivo (nekompenseto) saiknu skaits (1). Sis saiknes ka magneti tiesi nolietojuma vietas satver un notur celtniecibas materialu - revitalizantu (2). Veidojoties slodzei, energetiskais aktivizetajs novirza lieko energiju jaunu kristalisko rezgu celtniecibai. Tada veida uz veca pamata veidojas jauns parklajums  (3). Dazas minutes pec revitalizacijas sakuma skrambas vieta izveidojas metalkeramisks ielaps(3). Izcelta zona, anomalas aktivitates zona, ir izzudusi. Energetiskie procesi ir stabilizejusies, virsmas augsana ir apstajusies. Vienlaikus ar so procesu noris divu vielu (metala un metalkeramikas) savstarpeja difuzija, kas nosledz jauna parklajuma veidosanas procesu, cemente un tada veida pilniba likvide draudigo defektu. Un jo ilgaks laiks paiet, jo stiprak un stiprak turas jaunas parklajums.  

Ko dod revitalizacija?

Pirmkart, uz berzes virsmu pariem veidojas jauns parklajums: detalas apjoms pieaug, tiek kompensetas tas „simtdalas” un „desmitdalas”, kas tika zaudetas, „izteretas ella” ekspluatacijas procesa. Tas ir – REMONTS. Otrkart, iegutajam parklajumam ir unikalas ipasibas:apbrinojama izturiba, augsta noturiba pret koroziju, zema virsmas negluduma iespeja. Tadel pec revitalizacijas detala garanteti kalpos 2-4 reizes ilgak. Ta ir AIZSARDZIBA PRET NOLIETOSANOS. Secinajums ir acimredzams: revitalizacijas rezultata jus iegustat atjaunotu detalu un si detala pec savam ekspluatacijas ipasibam ir labaka par jaunu.  

Ka tiek reguleta virsmas augsana?

Apskatisim detalu mikroskopa.  Pat visgludaka virsma to ieverojami palielinot, izskatas nelidzena, ar daudziem „pauguriem” un „ieplakam”. Nolietojums pakapeniski aptver vajas vietas, „izsitot” un „izskalojot” metala atomus, parversot tos skaidas. „Ieplakas” klust arvien dzilakas un dzilakas. Ta, luk, 100% nolietojums ir nevis tad, kad detala sabirst puteklos, ka dazi kludaini uzskata, bet gan tad, kad sak noriveties „pauguri”. Kamer eksiste sie „pauguri-signali”, kuri atceras detalas sakotnejo izmeru, detalu var atjaunot, veicot revitalizaciju. No ta, starp citu, izriet, ka detala nekad neklus lielaka ka nepieciesams. Tikko ka „ieplaka” un „paugurs” izlidzinas, zud energetiskie nosacijumi, kas nepieciesami revitalizacijai. Sistema stabilizejas. Nu bet celtniecibas materials, kas palicis neizlietots, uzreiz piedalas reakcija, ka tikai virsma „dos signalu” , ka paradijusies anomalas virsmas aktivitates zona (nolietojums).

Kadam prasibam atbilst XADO produkcija? 

Xado revitalizanta pateresanas unikalitate ir taja apstakli, ka runa nav par mitiskiem atomu slaniem, bet par realiem mikroniem  virzulos, „simtdalam” dzineja un „desmitdalam” reduktora zobratos.

Ellas XADO Atomic Oil parspej augstakas amerikanu un Eiropas klasifikaciju prasibas, vadoso vieglo automasinu razotaju specifikacijas, kas liecina par to augsto kvalitati. Xado produkcija ir testeta varak ka 35 pasaules valstis un ieguvusi daudzus atbilstibas sertifikatus, kur prestizakie ir:  Volkswagen, Volvo, BMW group, MB, API, GM, Opel, Daimler Chrysler, MAN, TUV.  2010 gada XADO revitalizants ieguva TUV (Technischer Uberwachungs-Verein) sertifikatu, kurs ir prestizakais un augstakas uzticibas sertifikats Eiropa. Pat  XADO Atomic Oil mineralellas, pateicoties musdienigai piedevu paketei, ir labakas par dazam citu razotaju sintetiskajam ellam.

Ellas mainas terminu nosaka nevis Xado Kimiskais koncerns, bet gan automasinas razotajs. Mes gribam uzsvert, ka visas musu ellas var tikt izmantotas dzinejos ar pagarinatu mainas terminu (lidz 30-160 tukstosi km noskrejiena), ja ir attieciga razotaja rekomendacija.Sobrid XADO kompanijas produkcijas klasts ir pieejams Eiropas rezerves dalu kataloga TecDoc..

Kur pielieto Xado produkciju?

Revitalizantu izmanto automasinu, motociklu, mototehnikas, motorlaivu, kugu, traktoru, smago automasinu, lidmasinu, vilcienu u.c. tehnikas vienibu dzinejos, benzina un dizela degvielas sistemas, stures pastiprinatajos, reduktoros, automatiskajas un mehaniskajas atrumkarbas, sarniros, gultnos, kedes, stures pirkstos u.t.t. Kompanija razo ap 800 dazada nosaukuma preces, kur tiek parstaveti sadi brendi: ХАDО, 1 Stage АМС MAXIMUM, VeryLube, Any Way, Jet, AtomEx, XADO Atomic Oil, SNIPEX, Red Penguin, DOMO.

Ko iegustam lietojot XADO?

   Degvielas un energijas ietaupijumu lidz pat 15%

   Palielinas iekartu dzives ilgums 2-4 reizes

  Vides drosiba, samazinas kaitigie izmesi atmosfera

  Ietaupiet laiku iekartu remontam vai nomainai

?   Butiski samazinas izdevumi tehnikas ekspluatacijas laika, ietaupot naudu

 

Jusu pirkumiem tiek piedavatas kreditiespejas - atrie krediti salidzinat !

SIA "B.D.S." Ulbrokas iela 44b, Riga